About Us

Асоціація викладачів історії, громадянознавства та суспільних дисциплін "Нова Доба" є самостійною добровільною громадською організацією із всеукраїнським статусом, що об’єднує за спільними інтересами вчителів історії та громадянської освіти, науковців й громадських активістів.

 

  • Наша діяльність спрямована на підвищення кваліфікації педагогів, науковців у галузі історичної й громадянської освіти та захист їхніх професійних інтересів, опанування сучасними педагогічними практиками студентами педагогічних університетів;

  • Ми ініціюємо й впроваджуємо наукові дослідження з актуальних питань суспільствознавчої освіти і вивчаємо їх вплив на формування громадянського суспільства в Україні;

  • Авторські колективи Асоціації «Нова Доба» розробляють шкільні навчальні програми, підручники, посібники для вчителів та публікують навчально-методичні матеріали з проблем історичної та громадянської освіти;

  • У ході своєї діяльності забезпечуємо науково-методичну та організаційну підтримку у процесі викладання історії і громадянської освіти у школах України через створення онлайн версій шкільних підручників та онлайн компонентів існуючих шкільних курсів;

  • Нашою місією є налагодження співпраці поміж педагогами, учнями та студентами із різних регіонів України, інтеграція культурного багатоманіття нашої країни на демократичних засадах політичної нації;

  • Європейський вимір у сфері реформування вітчизняної освіти лежить у центрі нашої діяльності, який ми реалізовуємо через вивчення та розповсюдження кращого зарубіжного досвіду, обміну новими педагогічними ідеями;

  • Регулярно застосовуємо у своїй практиці проведення різноманітних молодіжних акцій для школярів й студентів України засобами формальної і неформальної освіти, сприяєм процесам міжрегіональної та європейської інтеграції української молоді.