Ми серед інших. Інші серед нас

Посібник присвячено реалізації важливого завдання формування в дітей шкільного віку вмінь і навиків, необхідних для ефективної комунікації та співпраці з представниками інших культур. На практичне втілення цього завдання спрямована низка виховних методик і технологій, які складають зміст посібника. Книга складається з восьми розділів, котрі стосуються різних аспектів життя людини в соціумі. Запропоновані в ній форми і методи полікультурного виховання, піднімаючи актуальні морально-етичні питання, мають за мету залучити школярів до загальнолюдських та національних цінностей, сформувати в них почуття довіти та емпатії, толерантне ставлення та повагу до культурних відмінностей.

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. Що таке культура

Які соціальні й психологічні категорії творять багатогранну природу феномену культури.

РОЗДІЛ 2. Полікультурне суспільство

Культурна різноманітність – це суспільна проблема чи потенціал для розвитку.

РОЗДІЛ 3. Я та культура

Я належу до певної культури чи створюю її.

РОЗДІЛ 4. Культура та міжкультурне спілкування

Як навчитися ефективно спілкуватися з представниками різних культур.

РОЗДІЛ 5. Історія багатокультурна

Як жили разом представники різних культур. Уроки історії.

РОЗДІЛ 6. Міжкультурні стереотипи та упередження

Як безпосереднє пізнання інших людей змінює наші уявлення про них.

РОЗДІЛ 7. Разом на одній землі

Як розвиток регіональної самобутності може сприяти національній єдності.

РОЗДІЛ 8. Соціальний вимір полікультурності

Як соціальне становище впливає на формування особистості дитини та її взаємостосунки з іншими.

ДЖЕРЕЛА