СПІЛЬНА ІСТОРІЯ. ДІАЛОГ КУЛЬТУР

У матеріалах посібника приділено увагу питанням пошуку ідентичностей в умовах полікультурного суспільства, збререження історико-культурної спадщини, трансформації символічного простору міста, впливу епох на свідомість людини через образи та звуки, ролі молоді у міжкультурному діалозі.  Наскрізна ідея навчаьного видання - діалог культур в історичному вимірі: в імперському минулому, у радянський період, у часи незалежності. Матеріали посібника можуть бути використані у викладанні навчальнихї курсів суспілно-гуманітарного циклу в старших класах ЗНЗ та перших курсах ВНЗ. 

Поліна Вербицька – доктор педагогічних наук, доцент кафедри історії України та етнокомунікацій Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

Наталія Голосова – вчитель-методист, учитель історії та правознавства СЗОШ №38, м. Львів

Василь Дяків – учитель історії та суспільних дисциплін, заступник директора Заліщицької державної гімназії, м. Заліщики Тернопільської області

Петро Кендзьор – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри гуманітарних дисциплін Львівського інституту менеджменту, м. Львів

Ольга Ковалевська – кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України, м. Київ

Олександра Козорог – спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, учитель історії та суспільних дисциплін гімназії № 11, м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області

Наталія Маркусь – вчитель-методист, учитель історії та правознавства СЗОШ № 1, смт Козова Тернопільської області

Людмила Малес – доктор соціологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії соціології Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, м. Київ

Оксана Міхеєва – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри соціології управління Донецького державного університету управління, м. Донецьк

Вікторія Середа – кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри історії та теорії соціології Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів

Ольга Педан-Слєпухіна – вчитель-методист, учитель історії та громадянської освіти СЗОШ № 65, м. Львів

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МІЖКУЛЬТУРНА ВЗАЄМОДІЯ І ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ

Блок І. Особливості міжкультурної взаємодії в Російській й Австрійській (Австро-Угорській) імперіях наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. та в Українській державі 1917–1920-х рр.

Блок ІI. Народження «радянської людини»: від «коренізації» до «дружби народів»

Блок ІII. Сучасна Україна на шляху формування політичної нації

Блок ІV. Виміри ідентичності та сучасні виклики

РОЗДІЛ 2. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА: СТВОРЮЄМО І ЗБЕРІГАЄМО РАЗОМ

Блок І. Історико-культурна спадщина: зміст, засади та принципи збереження

Блок ІI. Від імперій до сьогодення: проблеми збереження спадщини у контексті державної та громадянської відповідальності

Блок ІII. Роль громадськості в охороні історико-культурної спадщини

РОЗДІЛ 3. БАГАТОКУЛЬТУРНА ПРИРОДА СПАДЩИНИ ТА ЇЇ ПРЕЗЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

Блок І. Відображення досвіду міжкультурної взаємодії в історико-культурній спадщині України

Блок ІI. Особливості збереження та презентації багатокультурної спадщини

Блок ІII. Історико-культурна спадщина — надбання громади, країни чи світу?

РОЗДІЛ 4. СИМВОЛІЧНИЙ ПРОСТІР МІСТА ВІД ІМПЕРСЬКИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ: СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗМІНИ

Блок І. Міська архітектура — застигла музика різних епох

Блок ІI. Пам’ять та пам’ятник

Блок ІII. Топоніміка міських вулиць у контексті соціокультурних змін

РОЗДІЛ 5. ОБРАЗ, СЛОВО І ЗВУК У КОНТЕКСТІ РАДЯНСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ «ДРУЖБИ НАРОДІВ»

Блок І. Відображення «дружби народів» у поліграфічній продукції радянського часу

Блок ІI. Поезія й музика в контексті виховання «дружби народів»

Блок ІII. Шедеври кінематографії: національне у радянському

РОЗДІЛ 6. СІМ’Я ЯК ОСЕРЕДОК МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ

Блок І. Традиційна українська сім’я і можливості та перепони до укладання змішаних шлюбів

Блок ІI. Шлюбні та сімейні обряди

Блок ІII. Мова сімейного діалогу

Блок ІV. Транснаціональні сім’ї: адаптація та взаємовпливи у сучасному культурному середовищі

РОЗДІЛ 7. МОЛОДІЖНИЙ ДОСВІД МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Блок І. Дитячі та юнацькі організації початку ХХ ст.

Блок ІI. Радянська молодь: взаємодія культур та народів в СРСР

Блок ІII. Неформальна молодіжна комунікація

Блок ІV. Спілкування на відстані: від поштових листів до електронного слова

МЕТОДИЧНА СКАРБНИЧКА

І. Методи висловлення думок і вибору позицій

ІI. Методи організації обговорень та дискусій

ІII. Методи роботи з текстами

ІV. Методи проведення досліджень і реалізації проектів

V. Методи проведення аналізу та рефлексії

VI. Методи аналізу, систематизації та планування

VII. Методи організації зворотного зв’язку

Глосарій