СПІЛЬНА ІСТОРІЯ. ДІАЛОГ КУЛЬТУР

У матеріалах посібника приділено увагу питанням пошуку ідентичностей в умовах полікультурного суспільства, збререження історико-культурної спадщини, трансформації символічного простору міста, впливу епох на свідомість людини через образи та звуки, ролі молоді у міжкультурному діалозі.  Наскрізна ідея навчаьного видання - діалог культур в історичному вимірі: в імперському минулому, у радянський період, у часи незалежності. Матеріали посібника можуть бути використані у викладанні навчальнихї курсів суспілно-гуманітарного циклу в старших класах ЗНЗ та перших курсах ВНЗ. 


ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МІЖКУЛЬТУРНА ВЗАЄМОДІЯ І ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ

Блок І. Особливості міжкультурної взаємодії в Російській й Австрійській (Австро-Угорській) імперіях наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. та в Українській державі 1917–1920-х рр.

Блок ІI. Народження «радянської людини»: від «коренізації» до «дружби народів»

Блок ІII. Сучасна Україна на шляху формування політичної нації

Блок ІV. Виміри ідентичності та сучасні виклики

РОЗДІЛ 2. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА: СТВОРЮЄМО І ЗБЕРІГАЄМО РАЗОМ

Блок І. Історико-культурна спадщина: зміст, засади та принципи збереження

Блок ІI. Від імперій до сьогодення: проблеми збереження спадщини у контексті державної та громадянської відповідальності

Блок ІII. Роль громадськості в охороні історико-культурної спадщини

РОЗДІЛ 3. БАГАТОКУЛЬТУРНА ПРИРОДА СПАДЩИНИ ТА ЇЇ ПРЕЗЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

Блок І. Відображення досвіду міжкультурної взаємодії в історико-культурній спадщині України

Блок ІI. Особливості збереження та презентації багатокультурної спадщини

Блок ІII. Історико-культурна спадщина — надбання громади, країни чи світу?

РОЗДІЛ 4. СИМВОЛІЧНИЙ ПРОСТІР МІСТА ВІД ІМПЕРСЬКИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ: СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗМІНИ

Блок І. Міська архітектура — застигла музика різних епох

Блок ІI. Пам’ять та пам’ятник

Блок ІII. Топоніміка міських вулиць у контексті соціокультурних змін

РОЗДІЛ 5. ОБРАЗ, СЛОВО І ЗВУК У КОНТЕКСТІ РАДЯНСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ «ДРУЖБИ НАРОДІВ»

Блок І. Відображення «дружби народів» у поліграфічній продукції радянського часу

Блок ІI. Поезія й музика в контексті виховання «дружби народів»

Блок ІII. Шедеври кінематографії: національне у радянському

РОЗДІЛ 6. СІМ’Я ЯК ОСЕРЕДОК МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ

Блок І. Традиційна українська сім’я і можливості та перепони до укладання змішаних шлюбів

Блок ІI. Шлюбні та сімейні обряди

Блок ІII. Мова сімейного діалогу

Блок ІV. Транснаціональні сім’ї: адаптація та взаємовпливи у сучасному культурному середовищі

РОЗДІЛ 7. МОЛОДІЖНИЙ ДОСВІД МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Блок І. Дитячі та юнацькі організації початку ХХ ст.

Блок ІI. Радянська молодь: взаємодія культур та народів в СРСР

Блок ІII. Неформальна молодіжна комунікація

Блок ІV. Спілкування на відстані: від поштових листів до електронного слова

МЕТОДИЧНА СКАРБНИЧКА

І. Методи висловлення думок і вибору позицій

ІI. Методи організації обговорень та дискусій

ІII. Методи роботи з текстами

ІV. Методи проведення досліджень і реалізації проектів

V. Методи проведення аналізу та рефлексії

VI. Методи аналізу, систематизації та планування

VII. Методи організації зворотного зв’язку

Глосарій