СУЧАСНІ ДИСКУСІЇ ПРО ДРУГУ СВІТОВУ ВІЙНУ: ОНЛАЙН ПОСІБНИК

Збірник наукових статей та виступів українських і зарубіжних істориків присвячено висвітленню найбільш гострих та суперечливих подій Другої світової війни та пам’яті про неї. Особливий наголос робиться на розгляді дидактичних засобів щодо висвітлення подій Другої світової війни у системі історичної освіти. Адресується науковцям, вчителям історії, студентам вищих навчальних закладів. Збірник матеріалів підготовлено у рамках проекту «Пам’ять про війну. Війна пам’ятей» за результатами трьох Круглих столів українських й зарубіжних науковців та вчителів історії, що відповідно відбулися: 21-22 жовтня 2011 року, 2 лютого 2012 року у м. Києві та 4-6 липня 2012 у м. Львові. Видано за кошти Посольства Нідерландів в Україні (Програма «Matra KAP»). Погляди авторів можуть не співпадати з офіційною позицією Посольства Нідерландів в Україні.

1 Історичний досвід Центрально-Східної Європи у роки Другої світової війни: спільне і специфіка

8      Юрій ШАПОВАЛ. Друга світова війна як предмет викладання, дослідження та суспільно-політичного інтересу
19    Тімоті Снайдер. Криваві землі: Центрально-Східна Європа між Гітлером і Сталіном
27    Дітер Поль. Голокост, колаборація та спротив у Східній Європі
34    Томаш СТРИЄК. «Війна за війну» 2005–2010 рр. Стратегії політики пам’яті про події 1930-х — 1950-х років у Центральній та Східній Європі
50    Владислав Гриневич. Український вимір війни та пам’яті про неї

2 Голокост і геноциди на території України у роки Другої світової війни

66    Карел Беркгоф. Голокост в Україні
82    Ярослав Грицак. Незрозумілий Голокост
90    Олег Будницький. Особливості Голокосту на території Росії
95    Максим Гон. Пам’ять про Голокост: суб’єкти формування та функціонування в Україні
101  Гульнара БЕКІРОВА. Депортація кримських татар як геноцид
107  Гжегож Мотика. Волинська різанина. Антипольска акція ОУН(б) та УПА на Волині та в Східній Галичині 1943–1945 рр.
115  Ігор Ільюшин. Українсько-польський міжнаціональний конфлікт часів Другої світової війни в суспільній свідомості і колективній пам’яті: стереотипи та історичні факти

3 Колаборація і спротив у роки Другої світової війни

124  Гжегож Мотика. Підпілля в КРАЇНАХ БАЛТІЇ та Західній Україні. Між нацизмом та комунізмом
132  Олександр Зайцев. ОУН і фашизм
145  Олександр Гогун. Масовий спецназ. Українські партизани, 1941–1944 рр.
154  Марта Дичок. Переосмислення досвіду українських біженців часів Другої світової війни
165  Тетяна Пастушенко. Пам’ять про німецьку окупацію України 1941–1944: селянський досвід
175  Ірина СКЛОКІНА. Українське/національне в радянській офіційній політиці пам’яті про примусову працю в нацистській Німеччині

4 Історія другої світової війни як сфера викладання

190  Марина МОГІЛЬНЕР. Як писати підручник з історії: досвід і нові виклики
196  Ігор ЩУПАК. Історія Голокосту у шкільних підручниках Польщі, Росії та України
208  Олена Радзивілл. Війна за війну: Друга світова війна та Велика вітчизняна війна у шкільних підручниках з історії україни (1969–2007)
216  Фальк ПІНГЕЛЬ. Педагогічні виклики при написанні шкільного підручника з історії про Другу світову війну в Україні

Асоціація «Нова Доба» здійснює безкоштовний розподіл видрукованого за кошти Посольства Нідерландів в Україні тиражу на адреси освітніх чи наукових установ. Задля цього необхідно надіслати на нашу адресу (Асоціація «Нова Доба»; вул. Галицька, 1/5; 79008 м. Львів) оригінал листа наступного змісту:     

 (Назва установи)

отримав/отримала безкоштовно від Асоціації «Нова Доба» один примірникнавчального посібник «Сучасні дискусії про Другу світову війну». Видання буде використовуватись у навчально-виховному процесі/науковій чи просвітницькій діяльності.           

Підпис керівника.           

Печатка.

Важливо! Поштові послуги за пересилку оплачує одержувач.