2022-03-07 14:25:19

Історія та пам’ять - потужна зброя, особливо небезпечна для Путінського режиму

Резюме, опубліковане Мережею занепокоєних істориків Network of Concerned Historians, 6 березня 2022 стосовно розвитку подій, пов’язаних з історією та пам’яттю, що відбуваються у Росії з 22 лютого 2022 року   22 лютого 2022 року Державна Дума (нижня палата парламенту) внесла законопроект, який долучає до закону про пам’ять 2021 року штрафи та тюремні покарання, що забороняє «будь-які публічні спроби зрівняти цілі та дії Радянського Союзу та нацистської Німеччини під час Другої світової війни, а також заперечувати вирішальну роль радянського народу в перемозі над фашизмом» [Див. NCH Annual Report 2021]. Один із співавторів законопроекту Олексій Пушков назвав закон «моральним імперативом». Однією із заявлених цілей було не допустити, щоб люди «образили пам’ять захисників Вітчизни». Минулого року Міністерство закордонних справ звинуватило вчених, які обговорювали радянсько-німецьке співробітництво в період з серпня 1939 по червень 1941 року, у заплямуванні пам’яті про війну.   24 лютого 2022 року Міжнародний «Меморіал» та правозахисний центр «Меморіал» заявили, що «[в]ійна, розв’язана проти України режимом Путіна, є злочином проти миру та людства», і заявили, що «[в]ійна залишиться ганебною главою у російська історія».   27 лютого 2022 року Європейська асоціація викладачів історії EuroClio засудила зловживання історією, яке, за її словами, вчинив президент Володимир Путін, виправдовуючи вторгнення в Україну 24 лютого як спробу «денацифікації» країни, яка « не мав традицій державності». Також 27 лютого група дослідників геноциду, нацизму та Другої світової війни відкинула зловживання російським урядом терміна геноцид, пам’ять про Другу світову війну та Голокост, а також прирівняння української держави до нацистського режиму для виправдання. її неспровокована агресія. 28 лютого Американська історична асоціація засудила вторгнення Росії в Україну та зловживання історією президентом Росії Володимиром Путіним і «неправдиві історичні твердження» як виправдання нападу, заявивши, що він «спотворює історію України, по суті стираючи її чітке минуле». 3 березня 2022 року більше тисячі російських істориків опублікували відкритий лист проти війни з Україною, засуджуючи маніпуляції історією, пов’язані з її виправданням.   28 лютого 2022 року Верховний суд відхилив апеляцію «Меморіалу» на його ліквідацію.   4 березня 2022 року Держдума одноголосно ухвалила закон, який криміналізує «неправдиву інформацію» про Збройні сили, і того ж дня його підписав президент Володимир Путін. Набувши чинності 5 березня, він карав усіх, хто поширює «неправдиву інформацію» про вторгнення в Україну, штрафами та до п’ятнадцяти років ув’язнення, а називати війну «війною» чи «вторгненням», а не «особливою», визнано злочином. військова операція» у соціальних мережах або в новинній статті чи трансляції. Закон змусив закрити багато російських незалежних ЗМІ. Наприклад, цифровий журнал про стиль життя The Village заявив, що заднім числом редагує свої статті, щоб змінити будь-яку згадку слова «війна» на «спеціальна операція».   Тест оригіналу.    Dear all,    In case you haven't received this yet, a summary of History- and memory-related developments in Russia since 22 February 2022 made by prof. Antoon de Baets on behalf of the Network of Concerned Historians. It also mentioned the EuroClio Statement against the abuse of history and in solidarity with the people of Ukraine. I am sharing this because it may be of interest to you.        Russia — History- and Memory-related developments since 22 February 2022   [Summary by Network of Concerned Historians, 6 March 2022]   On 22 February 2022, the State Duma (lower house of parliament) introduced a bill attaching fines and prison sentences to the 2021 memory law banning “any public attempt to equate the aims and actions of the Soviet Union and Nazi Germany during World War II, as well as to deny the decisive role of the Soviet people in the victory over fascism” [See NCH Annual Report 2021]. One of the bill’s co-authors, Alexei Pushkov, described the law as “a moral imperative.” One of its stated aims was to prevent people from “insulting the memory of the defenders of the Fatherland.” In the past year, the Foreign Ministry had accused scholars who discussed Soviet-German collaboration between August 1939 and June 1941 of smearing the memory of the war.   On 24 February 2022, International Memorial and the Memorial Human Rights Center said that “[t]he war unleashed against Ukraine by Putin’s regime is a crime against peace and humanity” and said that “[t]his war will remain a shameful chapter in the Russian history.”   On 27 February 2022, the European Association of History Educators EuroClio condemned the abuse of history which it said was committed by President Vladimir Putin in his justification of the invasion of Ukraine on 24 February as an effort to “de-nazify” the country which “had no tradition of statehood.”      Also on 27 February, a group of Scholars of Genocide, Nazism and World War II rejected the Russian government’s abuse of the term genocide, the memory of World War II and the Holocaust, and the equation of the Ukrainian state with the Nazi regime to justify its unprovoked aggression.      On 28 February, the American Historical Association condemned Russia’s invasion of Ukraine and Russian President Vladimir Putin’s abuse of history and “outlandish historical claims” as justification for the attack, saying that he was “distort[ing] Ukraine’s history, essentially erasing its distinct past.”      On 3 March 2022, more than thousand Russian historians published an open letter against the war with Ukraine, condemning the manipulation of history involved in its justification.   On 28 February 2022, the Supreme Court turned down Memorial’s appeal against its liquidation.   On 4 March 2022, the State Duma passed a law criminalizing “false information” about the armed forces by a unanimous vote and President Vladimir Putin signed it on the same day. Taking effect on 5 March, it punished anyone spreading “false information” about the Ukraine invasion with fines and up to fifteen years in prison and made it a crime to call the war a “war” or an “invasion” rather than a “special military operation” on social media or in a news article or broadcast. The law pushed many Russian independent media outlets to shut down. For example, digital lifestyle magazine The Village said it was retroactively editing its articles to change any mention of the word “war” to “special operation.”

Сподобалась стаття? Поділись з друзями: