СУСПІЛЬНА АКЦІЯ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ "ГРОМАДЯНИН"

Починаючи із 2000 року Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін “Нова Доба” організовує щорічну Суспільну акцію школярів України “Громадянин”.  Головним у проведенні  заходу є виховання в учнівської молоді розуміння важливості громадянської участі у процесі вирішення різноманітних проблем місцевої громади. Залучаючись  до такої цікавої роботи, юні громадяни України піднімають актуальні проблеми своєї місцевості, які вже довгий час чекають свого вирішення,  пропонують цікаві та неординарні шляхи їх розв’язання, і що найважливіше, беруть безпосередню участь у їх вирішенні. Впродовж останніх одинадцяти років у Суспільній акції школярів України “Громадянин” взяло участь понад 17 000 юних громадян.